معرفی همکار ارجمند
حسین اسمعیلی
نام پدر: یحیی
تاریخ تولد: 1337/04/03
متولد: خمین
مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس روان شناسی از دانشگاه تهران
دروس تدریس شده: آمار- روانشناسی- اقتصاد
سابقه ی تدریس: از سال 1362 (41سال)
تالیفات: مقاله مقایسه دانش آموزان تیزهوش و عادی
علاقه و سلایق: روان شناسی - مشاوره
سابقه ورزشی: 3سال کوهنوردی
سابقه مدیریت/معاونت: 2سال مدیریت
سایر: مشاوره و راهنمایی