معرفی همکار ارجمند
مالک قاسمی
نام پدر: جعفر قلی
تاریخ تولد: 1367/3/1
متولد: خوزستان-شهرستان باغملک
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک
دروس تدریس شده: فیزیک
سابقه ی تدریس: از سال 3 (1399سال)
تالیفات: کتاب جیک و پیک نشر ژرف اندیشان
علاقه و سلایق: خواندن رمان-شعر و نویسندگی
رتبه ها: کسب نمره 19.5 و رتبه عالی در پایان نامه کارشناسی ارشد
سابقه ورزشی: تیم والیبال دانشگاه