معرفی همکار ارجمند
محمد زائری
نام پدر: غلامرضا
تاریخ تولد: 1345/5/24
متولد: اردستان
مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس
دروس تدریس شده: روان شناسی
سابقه ی تدریس: از سال 31 (1372سال)
تالیفات: مقالات متعدد در مجله رشد
علاقه و سلایق: مطالعه مباحث روان شناسی و تاریخی