معرفی همکار ارجمند
حسین ذبحی
تاریخ تولد: 1366/8/26
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی زیست گیاهی
دروس تدریس شده: زیست شناسی
سابقه ی تدریس: از سال 9 (1393سال)
تالیفات: کتاب جی بی زیست گیاهی خیلی سبز- ویراستار علمی کتاب کار و ماجراهای من و رسام 10و11و12 خیلی سبز
علاقه و سلایق: غذازش: فوتبال،شنا،پیاده روی(مخصوصا اگر اربعین کربلا باشد)