معرفی همکار ارجمند
علی کربلایی حسین
نام پدر: غلامرضا
تاریخ تولد: 1343/02/31
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس ادبیات زبان انگلیسی
دروس تدریس شده: زبان انگلیسی
سابقه ی تدریس: از سال 1377 (25سال)
تالیفات: کتاب یبن جیم گاج-جزوات تالیفی