معرفی همکار ارجمند
ابوالفضل جعفری
نام پدر: مصطفی
تاریخ تولد: 1336/6/1
متولد: جاسب از توابع شهرستان دلی
مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس
دروس تدریس شده: فلسفه و منطق و معارف و ادبیات عرب
سابقه ی تدریس: از سال 43 (1360سال)
تالیفات: ارای کلامی علامه حلی - گروه مرجئه و عقاید کلامی آنها-اهداف رفتاری فلسفه ی پیش دانشگاهی- ترجمه مقاله ی فلسفه ی ...