معرفی همکار ارجمند
مهدی عباس زاده
نام پدر: داود
تاریخ تولد: 1348/9/8
متولد: تهران
مدرک و رشته تحصیلی : سطح سه فقه و اصول(کارشناسی ارشد)
دروس تدریس شده: دین و زندگی-عربی
سابقه ی تدریس: از سال 19 (1384سال)
تالیفات: پایان نامه دیدگاه مستشرقان درباره امام علی (ع)
علاقه و سلایق: اخلاق و عرفان