معرفی همکار ارجمند
سعید جواهری
نام پدر: وجیهه الله
تاریخ تولد: 1354/6/25
متولد: شازند
مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب
دروس تدریس شده: عربی
سابقه ی تدریس: از سال 1375 (28سال)
علاقه و سلایق: فوتبال