معرفی همکار ارجمند
عبداله میرچی
نام پدر: فریدون
تاریخ تولد: 1352/6/20
متولد: تنکابن
مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس ریاضی
دروس تدریس شده: حسابان - هندسه-گسسته-ریاضی
سابقه ی تدریس: از سال 25 (1378سال)
علاقه و سلایق: به پینگ پنگ